کشتی

مطالب دیگر:
مبانی نظری روانشناسی درباره عملکرد اجرایی مغزجستاري پيرامون ادعاي تعارض علم و دين 22- 33جعل حديثمبانی نظری کارشناسی ارشد درباره عملکرد حرکتیجلوه هاي طبيعت در قرآنمبانی نظری فراشناخت و دانش فراشناختيمبانی نظری عوامل و شرایط مؤثر در یادگیریجملات قصار از بزرگان و کتب مختلفجنگ جهاني در دوره ظهورمبانی نظری مفهوم و نظریه های مذهبمبانی نظری عناصر موسیقی و موسیقی درمانیمبانی نظری روانشناسی درباره هوش معنویمبانی نظری هویت ، نظریه و عوامل موثر در شکل گیری هویتمبانی نظری تکانشگري و رويكردهاي مختلف در تحليل رفتارهاي تكانشيمبانی نظری وپیشینه پژوهش حمايت اجتماعيمبانی نظری خودافشاسازی ، ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواستهمبانی نظری روانشناسی با موضوع اعتیادمبانی نظری رهبری خدمتگزار و مؤلفه های رهبری خدمتگزارمبانی نظری عناصر آمیخته بازاریابی 4pمبانی نظری بازار بورس ، دلايل عمده تامين مالي شركت ها
با فرمت DOC صفحات 14 ورزش يکی از با سابقه ترين رشته های ورزشی است که از دوران باستان به اشکالی در نقاط مختلف ايران رواج داشته است. آنچه بيش از هر چيز بر در سرتاسر ايران حکمفرما بوده نه صرفا" جنبه بدنی و ورزشی آن بلکه بيشتر از آن به جهت روح جوانمردی و...

با فرمت DOC صفحات 14

ورزش يکی از با سابقه ترين رشته های ورزشی است که از دوران باستان به اشکالی در نقاط مختلف ايران رواج داشته است. آنچه بيش از هر چيز بر در سرتاسر ايران حکمفرما بوده نه صرفا" جنبه بدنی و ورزشی آن بلکه بيشتر از آن به جهت روح جوانمردی و سلحشوری و انگيزه ای برای آمادگی بدنی در مقابل حوادث گوناگون از جمله جنگ های تن به تن و دفاع از کيان و مملکت و ايستادگی در مقابل زورمندان بوده است.

های محلی ايران به نام های گوناگون مشهور بوده و هر کدام برای خود لطف و منزلتی ويژه دارند و مشهورترين آنها عبارتند از :

پهلوانی، اين در زورخانه ها متداول است.

آشيرما ، اين در اغلب مناطق آذربايجان رواج دارد.

گرش ، در مناطق ترکمن نشين .

لوچو ، در روستاهای مازندران.

باچوخه ، اين در بعضی از مناطق خراسان اجرا می شود.

زوران پاتوله ، سنتی و محلی کردستان .

پهلواني

پهلوانی از انواع است که در آن هر يک از دو نفر تلاش می کنند با زور و فن پشت ديگری را به زمين برساند و يا با اجرای فن مناسب خاص اين امتياز لازم را کسب کتد .