سيستم هيدروليك

مطالب دیگر:
📌دانلود مقاله در مورد سن مسووليت كيفري اطفال در مقررات حقوق داخلي و بين المللي 📌دانلود مقاله در مورد سن مسؤولیت كیفری در حقوق اسلام📌دانلود مقاله در مورد شرايط و موجبات حد در شرب خمر📌دانلود مقاله در مورد شرحي بر قانون اقدامات تاميني 📌دانلود مقاله در مورد شكنجه و مجازات 📌دانلود مقاله در مورد عدالت كيفري از ديدگاه حمورابي📌دانلود مقاله در مورد قاعده تحذير - نقش هشدار دهنده در رفع مسئوليت كيفري📌مقاله با عنوان ناکامی📌دانلود مقاله در مورد قانون جزايي و انتظارات عمومي📌نظریه آشوب📌دانلود مقاله در مورد قتل در فراش📌دانلود مقاله در مورد قتل عمد شبه عمد و خطاي محض📌دانلود مقاله در مورد قصاص حق انحلالى يا مجموعى؟ 📌نظریه اسلام درباره مدیریت منابع انسانی📌دانلود مقاله در مورد قواعد حقوق جزا در قوانين دوره عثماني و تأثير دين بر آنها📌دانلود مقاله در مورد کلاهبرداری رایانه ای📌دانلود مقاله در مورد کيفيت تحقيقات در دادسرا📌دانلود مقاله در مورد ماهيت رشوه در فقه و حقوق موضوعه📌دانلود مقاله در مورد مجازات📌دانلود مقاله در مورد مجازات کلاهبرداري اينترنتي
مقالات مکانیک با فرمت DOC صفحات 7 وظايف : 1-­ تامين روغن هيدروليك جهت تغيير زاوية IGV در شرايط مختلف (OH-4) 2-­ تامين روغن هيدروليك جهت تغيير POSITION كنترل ولو سوخت مايع در شرايط مختلف (OH-3) 3 -­ تامين روغن هيدروليك جهت كنترل مقدار سوخت...

مقالات مکانیک با فرمت DOC صفحات 7

وظايف :

1-­ تامين روغن هيدروليك جهت تغيير زاوية IGV در شرايط مختلف (OH-4)

2-­ تامين روغن هيدروليك جهت تغيير POSITION كنترل ولو سوخت مايع در شرايط مختلف (OH-3)

3-­ تامين روغن هيدروليك جهت كنترل مقدار سوخت گاز در شرايط مختلف (OH-2)

توجه:

1-­ در نقشه PP-HYDRSUPPLY-0434/GENERAL ELECTRIC يك مسير با مشخصة (OH-5) جهت استفادة هيدروليك در سيستم

WATER WASH وجود دارد كه در حال حاضر اين مسير مسدود است و وظايف مربوط به آن توسط موتور الكتريكي انجام مي­شود

2-­ از ديگر مسائلي كه در رابطه با مي­توان به آن اشاره كرد سيستم تريپ توربين گاز مي­باشد كه در آن نقش نهايي دارد و سيستم­هاي ديگري مانند SPEED TRONIC و TRIP OIL نيز در آن نقش­هاي مهمي دارند كه در سيستم TRIP OIL بطور كامل اينترلاك بين اين سيستم­ها را توضيح خواهيم داد.