سيستم هواي سيل

مقالات مکانیک با فرمت DOC صفحات 8 كمپرسور: كمپرسور وسيلهاي است كه بامكش هواي محيط به درون خود فشار آنرا افزايش ميدهد كلاً دو نوع كمپرسور محوري و كمپرسور گريز از مركز وجود دارد البته در نيروگاههاي گازي عموماً از كمپرسور محوري استفاده ميشود كه كمپرسور ...

مقالات مکانیک با فرمت DOC صفحات 8

كمپرسور:

كمپرسور وسيله‌اي است كه بامكش هواي محيط به درون خود فشار آنرا افزايش مي‌دهد كلاً دو نوع كمپرسور محوري و كمپرسور گريز از مركز وجود دارد البته در نيروگاههاي گازي عموماً از كمپرسور محوري استفاده مي‌شود كه كمپرسور نيروگاه منتظر قائم نيز از همين نوع بوده كه در ذيل به توضيح و تشريح آن مي‌پردازيم.

در كمپرسورهاي محوري، مشابه توربين هاي نيروگاه، از 2 دسته پره‌هاي ثابت (متصل به بدنه كمپرسور) و پره‌هاي متحرك (متصل به محور كمپرسور) استفاده مي‌شود. ابتدا سيال هوا توسط رديفي از پرهاي متحرك شتاب مي‌گيرد و سپس عمل پخش كردن هوا بوسيله پره‌هاي ثابت انجام مي‌شود بعبارت ديگر پره‌هاي ثابت علاوه بر اينكه وظيفه ايجاد زاويه مناسب سيال هنگام ورود به پره متحرك را دارند خاصيت پخش كنندگي نيز خواهند داشت.